SINTEF Materialer og kjemi

Dette er sintef materialer og kjemi

SINTEF Materialer og kjemi er et oppdragsinstitutt som tilbyr høy kompetanse innen materialteknologi, avanserte materialer og nanoteknologi, anvendt kjemi og bioteknologi. Vi arbeider tett mot industrien innen olje & gass, miljøvennlig energi og prosessindustri.

Aktuelt

Prosjekter

Medarbeidere

Programvare

Les mer om vår programvare

Laboratorier

Om oss

Instituttet utfører forsknings- og utviklingsoppdrag samt forskningsbaserte rådgivings og laboratorietjenester. Vi jobber tett mot industrien for å utvikle avanserte materialer, produkter, prosesser og verktøy, og søker nye miljøvennlige metoder for framstilling og bearbeiding som kan gi økt produktivitet og høy kvalitet. Bærekraftig utvikling er et hovedtema i vår hverdag.

Les mer om SINTEF Materialer og kjemi