Til hovedinnhold

Publikasjonssøk

Publikasjonssøk

Publikasjoner

Fra behov til anskaffelse. Inspirasjon til gode anskaffelser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Hovedmålet med prosjekt Teknologistøtte i sykehjem (2013-2015) støttet av Regionale forskningsfond har vært å bidra til forbedring av den kommunale pleie- og omsorgstjenesten gjennom å etablere helhetlige teknologiske trygghetsløsninger for ansatte og beboere på sykehjem. Dette målet kan kun bli rea

År 2015
Type Rapport