Xergi

Xergi er et informasjonsmagasin fra SINTEF Energi. Vi skriver om forskningsresultater, aktuelle prosjekt og temaer fra hele energiområdet som forskerene på instituttet jobber med.

Magasinet kommer i fire utgaver per år. De tre første numrene er på norsk. Nummer fire er kun på engelsk og inneholder oversatte artikler fra de foregående numrene i samme år. 


 

 
Tidligere het bladet EFI-nytt, og det første nummeret kom i januar 1961. Fra 1998 byttet magasinet navn til Xergi.

Du kan lese Xergi på nett. I venstre meny finner du utgavene fra 2000 og frem til siste utgitte nummer. 

Det er gratis å abonnere på papirutgaven av Xergi.


 


Publisert 23. juli 2012

Xergi ®
ISSN 1500-371X


Utgiver:
SINTEF Energi AS


Redaktør:
Mette Kjelstad


Adresse:
Postboks 4761 Sluppen,
7465 Trondheim

Telefon: 73 59 72 00