Xergi

Xergi et informasjonsmagasin fra SINTEF Energi som kom ut fram til 2013. Magasinet inneholder forskningsresultater, aktuelle prosjekt og temaer fra hele energiområdet som forskerene på instituttet jobbet med.


 

 
Tidligere het bladet EFI-nytt, og det første nummeret kom i januar 1961. Fra 1998 byttet magasinet navn til Xergi.

Du kan lese Xergi på nett. I venstre meny finner du utgavene fra 2000 og frem til siste utgitte nummer. 


 


Publisert 14. oktober 2014

Xergi ®
ISSN 1500-371X


Utgiver:
SINTEF Energi AS


Redaktør:
Mette Kjelstad


Adresse:
Postboks 4761 Sluppen,
7465 Trondheim

Telefon: 73 59 72 00