Presserom

Pressekontakter:

Svein Tønseth , journalist, SINTEF Konsernstab Kommunikasjon
Åse Kirsti Dragland , journalist, SINTEF Konsernstab Kommunikasjon

Christina Benjaminsen , journalist, SINTEF Konsernstab Kommunikasjon

Petter Haugan , kommunikasjonsdirektør, SINTEF

Hans Chr. James Guldberg , kommunikasjonssjef, SINTEF

 

Pressekontakter ved forskningsinstituttene:

SINTEF Byggforsk

Kathrine Nitter , senior kommunikasjonsrådgiver

SINTEF Energi

Inge Røinaas Gran , administrerende direktør 

Anne Steenstrup-Duch  , kommunikasjonssjef

SINTEF Fiskeri og havbruk

Karoline Ski , kommunikasjonssjef

SINTEF IKT

Aage Jostein Thunem , konserndirektør 

SINTEF Materialer og kjemi

Tone Aas Heggenhougen , leder markedskommunikasjon

MARINTEK

Jo Stein Moen , kommunikasjonssjef

Fagkontakter MARINTEK

SINTEF Petroleum

Lars Sørum  , administrerende direktør

SINTEF Teknologi og samfunn

Geir Tyrmi , kommunikasjonsrådgiver

 

Kontakt med forskere:

Fagkontakter på ulike tema

Publisert 14. oktober 2014