Om SINTEF

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. Vi skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon, og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk.

 dQVqWRePjmw

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Vi er blant de fire største oppdragsforskningsinstituttene i Europa, og vårt mål er å bli Europas mest anerkjente konsern for oppdragsforskning.


SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse. De siste fem årene har vi investert 600 millioner kroner av egne midler i laboratorier og vitenskapelig utstyr.

Virksomheten består av stiftelsen SINTEF, fire forskningsaksjeselskaper og SINTEF Holding.

Noen nøkkeltall
SINTEF har 2.100 ansatte. Vi har medarbeidere fra 70 land.

I 2013 hadde SINTEF en omsetning på ca. 3 milliarder kroner. Mer enn 90 prosent av inntektene hentes i åpen konkurranse, gjennom oppdrag for næringsliv og offentlig forvaltning og prosjektbevilgninger gitt av Norges forskningsråd. Vi utfører hvert år omkring 9.000 forskningsoppdrag for omkring 3000 kunder. Basisbevilgninger fra Forskningsrådet utgjør omkring seks prosent av inntektene.

SINTEF fungerer også som en kuvøse for nytt næringsliv. De siste ti årene er det gjennomført omkring 80 kommersialiseringer i form av nye bedrifter og lisensiering av teknologi fra SINTEFs forskning.

Samarbeidspartnere
SINTEF har et partnerskap med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim og samarbeider med Universitetet i Oslo. Personell fra NTNU arbeider på SINTEF-prosjekter, og SINTEF-ansatte underviser ved NTNU.

En utstrakt felles bruk av laboratorier og utstyr kjennetegner samarbeidet. Omkring 500 personer er ansatt både ved NTNU og SINTEF. Vi samarbeider også med andre fremragende forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt.

Internasjonal virksomhet
SINTEF har kunder i over 60 land. I 2013 kom 16 prosent av omsetningen fra oppdrag utenfor Norge.

Rundt 50 prosent av vår internasjonale omsetning kommer fra EUs forskningsprogrammer, hvor SINTEF er en ledende aktør. EU-prosjekter har høy prioritet fordi det er viktig å delta i flernasjonal kunnskapsutvikling, og fordi prosjektene gir tilgang til interessante nettverk.

Vår ambisjon er å vokse internasjonalt. Vi satser derfor på områder hvor vi er spesielt sterke: olje og gass, energi og miljø, materialteknologi, maritim og biomarin teknologi, IKT, byggforskning og medisinsk teknologi. Internasjonalt har vi tilstedeværelse gjennom egne selskaper eller laboratorier i USA, Brasil, Chile og Danmark.

Knoppskudd
SINTEF fungerer som en kuvøse for nytt næringsliv. De siste ti årene er det gjennomført omkring 80 kommersialiseringer i form av nye bedrifter og lisensiering av teknologi fra SINTEFs forskning.

Vi er aktive eiere i våre knoppskudd og bidrar til å utvikle selskapene videre. Salg av eierandeler i vellykkede knoppskudd gir gevinster som investeres i ny kunnskapsutvikling. Den viktigste delen av vårt arbeid er likevel å utvikle eksisterende næringsliv. Hvert år bidrar SINTEF til å videreutvikle omkring 3.000 norske og utenlandske bedrifter gjennom forskning og utvikling.

Lokalisering

SINTEF er  lokalisert i Trondheim (ca 1500 ansatte) og i Oslo (ca. 420). 
Øvrige ansatte er fordelt på avdelingskontorer og datterselskaper i Bergen, Tromsø, Ålesund, Porsgrunn og Raufoss.

I tillegg har vi kontorer i HoustonRio de Janeiro og Chile, og et laboratorium i Hirtshals i Danmark. Konsernadministrasjonen ligger i Trondheim.

Organisasjon
Institutter i SINTEF pr. 1. januar 2014:

Juridisk er instituttene organisert i en stiftelse og fire hel- og deleide forskningsaksjeselskaper. Det er ingen kommersielle eiere som kan ta ut utbytte av virksomheten.

SINTEF har etablert SINTEF Holding AS for å skille aktivitet i grenseland mellom kommersiell virksomhet og forskning ut fra kjernevirksomheten. SINTEF Holding er skattpliktig, og består av strategisk eierskap og nyetableringer som i sin natur er skattpliktige virksomheter. SINTEF ser det som en viktig del av sin samfunnsrolle å bidra til at det blir skapt flere bedrifter og arbeidsplasser som følge av den omfattende forskningsaktiviteten selskapet representerer.

 


Publisert 30. september 2014