Miljø og klima

Selv om Norge er et av Europas minste land når det gjelder innbyggertall, er vi blant verdens ledende på energieksport, og SINTEF er et av Europas største utdannings- og forskningssenter innenfor miljøvennlige løsninger.

   

 

Sammen med NTNU kan vi sannsynligvis oppby det største antall forskere, laboratorier og studenter i Skandinavia som arbeider med fornybar energi.

Vi arbeider på integrert vis - fra grunnforskning og utdanning - til anvendt forskning og utvikling i nært samarbeid med industrien. Våre industrielle partnere omfatter både nasjonale og internasjonale energileverandører, produsenter og energiselskaper.

De fleste områder vi jobber med innefor miljøområdet, er klimarelatert og handler om å minske utslippet av klimagasser. Det er dette området vi profilerer på disse websidene.

  FME- Forskningsentre for miljøvennlig energi ble etablert i 2009 som en følge av Klimaforliket, og skal drive fokusert, langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utfordringer på energiområdet. (se høyre marg).

Ikke-klimarelatert miljøforskning
SINTEF forsker også på miljørelaterte felt som ikke har noe med klima å gjøre - som f.eks. oljevern.
Avdeling for Marin miljøteknologi arbeider med overvåknings- og modelleringsstudier i forbindelse med utslipp av olje og kjemikalier til marint og terrestrisk miljø.

Det forskes også på Nox-utslipp. Her er miljøet rundt Marintek ledende.

 

 


Publisert 9. september 2014