Kommersialisering

I løpet av de siste 20 årene, har rundt 100 bedrifter - med totalt rundt 2000 ansatte - sprunget ut av miljøet ved SINTEF. Noen eksempler er:

SINTEFs datterselskap Sinvent AS lager kommersielle konsepter av relevante forskningsresultater og realiserer disse gjennom salg av teknologi, lisensiering og bedriftsetableringer. I tillegg forvalter selskapet SINTEFs IPR- og ventureaktivitet.

SINTEFs hovedstrategi klargjør at SINTEF skal forvalte intellektuelle rettigheter (IPR) på en profesjonell måte, i forhold til sine kunder og gjennom bedriftsetablering, salg og lisensiering av teknologi.


Publisert 6. mai 2013